Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. w Braniewie; ul. Olsztyńska 10

zaprasza chętnych do składania pisemnych ofert na zakup:

v    Samochodu specjalistycznego m-ki STAR 1142 (beczkowóz),

Rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 6 750,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/43-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-specjalistycznego-star-1142

v    Samochodu dostawczego m-ki VOLKSWAGEN Caddy Diesel SDI 1,9,

Rok produkcji 2004. Cena wywoławcza 5 600 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/42-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-dostawczego-volkswagen-caddy

v    Podnośnika czterokolumnowego śrubowego 3,5 T - SDO – 3,5 S,

Rok budowy 1996. Cena wywoławcza 2 500,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/44-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-podnosnika-czterokolumnowego-srubowego

Szczegółowe informacje na temat przetargu i opisu w/w sprzętu znajdują się na stronie internetowej: www.wmbr.pl (zakładka ,,przetargi”)

BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI 

         Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Budowa kurtyny antyodorowej w wiacie kompostowni”, która mieści się w Braniewie przy ul. Stefczyka w ramach naboru V/2.3/2019 ogłoszonego przez Lokalna Grupę Rybacką „Zalew Wiślany” w dniu 21.06.2019 roku na wnioski dotyczące 2.3.2 Nowoczesna Ochrona Środowiska.

         W dniu 31.07.2019 Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziła procedurę wyboru operacji i ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 45 000 zł uchwałą nr V/129/19 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grypy Rybackiej „Zalew Wiślany”.

         Liczba punktów przyznanych operacji wynosiła 47,75 pkt. W wyniku dokonanej oceny wybrana do dofinansowania operacja umieszczona została na miejscu 3.

         Po zakończeniu oceny przez Radę LGR, wniosek wraz z całą dokumentacją został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Biuro Wdrażania PO| Ryby, gdzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy podlegać będzie dalszemu procedowaniu.

     Dnia 4 czerwca 2019 roku pracownicy Naszej Spółki uczestniczyli w konkursie ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.