WODOMIERZE Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ

W ostatnich latach postęp technologiczny rozwinął się szczególnie dla spółek oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Klasyczne liczniki zużycia wody bazowały wyłącznie na mechanizmach bez użycia elektroniki. W domach często w lokalizacjach trudno dostępnych montowane były do tej pory klasyczne wodomierze z odczytem z tarczy wskazującym bieżący stan. Odczyt licznika mógł nastąpić bezpośrednio przez lokatora, który co miesiąc musiał podać stan licznika bądź przez inkasenta, który co miesiąc przychodził do lokatora, odczytywał licznik i wystawiał fakturę. Podczas odczytu, inkasent musiał dostać się do mieszkania w miejsce montażu wodomierza, oraz przede wszystkim zastać kogoś w domu.

W ciągu ostatnich 2 lat Spółka Wodociągi Miejskie zdecydowała się na zakup nowoczesnego rozwiązania – wodomierzy z modułem radiowym.

Zestawy wodomierzy radiowych składają się z wodomierza o klasycznej budowie licznika z tarczą oraz modułu radiowego. Moduł nie jest integralny i może być wymieniony przez pracownika w przypadku uszkodzenia lub założony na nowy licznik w przypadku wymiany. Jest to na tyle dobre rozwiązanie, że ogranicza ono koszt zakupu całego zestawu do minimum. Przy maksymalnym czasie eksploatacji wodomierza czyli 5 lat, żywotność nakładki radiowej to ok. 10 lat.

Moduł radiowy i wodomierz działają równolegle, jest zatem możliwość zweryfikowania odczytu radiowego względem fizycznej wartości na tarczy. Co więcej zestaw posiada szereg czujników informujących o ingerencji w urządzenie np. przykładanie magnesów czy demontaż.

Na terenie miasta Braniewa Spółka Wodociągi Miejskie jest w trakcie wdrażania radiowego systemu odczytów wodomierzy. Proces ten z uwagi na ilość obsługujących odbiorców został rozłożony w czasie i realizowany będzie w ciągu kilku lat. Sukcesywnie wodomierze będą wyposażone w nakładki służące do radiowego odczytu. Wdrażany system pozwala na zdalny odczyt wodomierzy poprzez terminal z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania. Odczyt odbywa się pierwszego dnia każdego miesiąca wysyłając dane z wodomierza na ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Odbiór danych z wodomierzy trwa ok. 3 godziny.

Aktualnie Wodociągi Miejskie zainstalowały 1394 nakładki radiowe na wodomierze. Na dzień 29.10.2019 roku nakładki radiowe nałożone są na 90 ulicach miasta Braniewa.

W najbliższym czasie planujemy uzupełnić moduły radiowe na wodomierzach w lokalach przy ul. Kościuszki, Gdańskiej i Fromborskiej.

Po wykonaniu tych prac Spółka będzie posiadała 70 % wodomierzy zaopatrzonych w moduł radiowy.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Braniewa za tak przychylne i pozytywne nastawienie do pracowników Spółki, wykonujących montaż nakładek radiowych. Jednocześnie informujemy, iż moduł radiowy wymaga okresowego serwisu, co wiąże się z wizytą pracownika Spółki.

 

 

WODOMIERZ

 

NAKŁADKA RADIOWA

 

 WODOMIERZ Z ZAMONTOWANĄ NAKŁADKĄ RADIOWĄ

 

 

 

 

 

Źródło:

https://zgm.piekary.pl/dzialalnosc/wodomierze-radiowe-i-przedplatowe

http://bmeters.pl/pl/wodomierz_odczytem_radiowym_korzysc_dla_zarzadcy_i_lokatora/343/

 

Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. w Braniewie; ul. Olsztyńska 10

zaprasza chętnych do składania pisemnych ofert na zakup:

v    Samochodu specjalistycznego m-ki STAR 1142 (beczkowóz),

Rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 6 750,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/43-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-specjalistycznego-star-1142

v    Samochodu dostawczego m-ki VOLKSWAGEN Caddy Diesel SDI 1,9,

Rok produkcji 2004. Cena wywoławcza 5 600 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/42-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-dostawczego-volkswagen-caddy

v    Podnośnika czterokolumnowego śrubowego 3,5 T - SDO – 3,5 S,

Rok budowy 1996. Cena wywoławcza 2 500,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/44-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-podnosnika-czterokolumnowego-srubowego

Szczegółowe informacje na temat przetargu i opisu w/w sprzętu znajdują się na stronie internetowej: www.wmbr.pl (zakładka ,,przetargi”)

BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI 

         Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Budowa kurtyny antyodorowej w wiacie kompostowni”, która mieści się w Braniewie przy ul. Stefczyka w ramach naboru V/2.3/2019 ogłoszonego przez Lokalna Grupę Rybacką „Zalew Wiślany” w dniu 21.06.2019 roku na wnioski dotyczące 2.3.2 Nowoczesna Ochrona Środowiska.

         W dniu 31.07.2019 Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziła procedurę wyboru operacji i ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 45 000 zł uchwałą nr V/129/19 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grypy Rybackiej „Zalew Wiślany”.

         Liczba punktów przyznanych operacji wynosiła 47,75 pkt. W wyniku dokonanej oceny wybrana do dofinansowania operacja umieszczona została na miejscu 3.

         Po zakończeniu oceny przez Radę LGR, wniosek wraz z całą dokumentacją został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Biuro Wdrażania PO| Ryby, gdzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy podlegać będzie dalszemu procedowaniu.