Drodzy Mieszkańcy.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo związane z zadaniami wykonanymi na terenie Braniewa przez pracowników Wodociągów Miejskich Spółka z o. o, wprowadzamy legitymacje służbowe w wersji PCV.

Co to oznacza?

Pracownik, który będzie wykonywał prace zlecone przez Naszą Spółkę, będzie posiadał identyfikator, o który możecie Państwo każdorazowo poprosić.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy zmiany po to, aby żadna postronna osoba nie mogła podać się za naszego pracownika.

Jak będzie wyglądać legitymacja służbowa?

 

      Dnia 20 grudnia 2018 roku odbyła się zakładowa wigilia na sali konferencyjnej naszej Spółki, na którą zaproszeni zostali wszyscy pracownicy.

 

 

 

BRANIEWSKIE SPOTKANIE BRANŻOWE

W dniu 07.12.2018 roku odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja trzech firm: KARTGIS, AQUA – TECH oraz AKWA, która zajmuje się produkcję armatury wodociągowej. Na spotkaniu branżowym obecna była kadra zarządzająca okolicznych zakładów i spółek wodociągowych.

Firma KARTGIS zajmuje się produkcją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych do Planowania Zasobów Przedsiębiorstw (ERP), a także Systemów Informacji Geograficznej (GIS). System ten umożliwia tworzenie modeli matematycznych sieci wodociągowych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Model umożliwia prezentację obecnego stanu sieci, jak również symulację stanów przy określonych warunkach poprzez konstrukcję różnych wariantów sieci. Pozwala to na ocenę zachowania sieci, np. ciśnienia wody w przypadkach nadmiernego obciążenia, np. pożaru. Model matematyczny pozwala na wykrycie : zatkanych przewodów, strat wody oraz odcinków o zbyt małym ciśnieniu. System GIS przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Przedsiębiorstwa. Model eKartAnalyst to narzędzie do efektywnej paszportyzacji danych wraz z niezliczonymi integracjami i analizami międzysystemowymi znacząco optymalizującymi procesy wewnątrzfirmowe. W aplikacji możliwe jest zastosowanie GPS oraz podgląd terenu na podkładach rastrowych co pozwala na łatwą orientację w terenie, szybsze odszukanie poszczególnych miejsc i obiektów.

Kolejna, prezentującą się firma to AQUA – TECH przedstawiła nowe technologie oraz nowe rozwiązania techniczne strefowego podziału miasta i racjonalizacji zużycia wody. Strefowy system monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej, pozwala na:

  • prawidłową ocenę strat wody spowodowanych wyciekami – na podstawie analizy minimalnych, nocnych przepływów ( dla całego systemu i poszczególnych stref pomiarowych),
  • możliwość racjonalnego zarządzania grupami diagnostycznymi w celu szybkiej lokalizacji i likwidacji wycieków na podstawie strefowej analizy strat i minimalnych, nocnych przepływów,
  • możliwość oceny rzeczywistego, chwilowego zużycia wody,
  • natychmiastowe alarmowanie o przekroczeniach dla poszczególnych punktów pomiarowych,
  • dostarczanie danych do prawidłowej kalibracji modelu hydraulicznego sieci,
  • wskazanie punktów i stref w których parametry pracy sieci wymagają regulacji, inwestycji w nowe połączenia.

Spotkania branżowe dają szanse firmą na wprowadzanie nowych technologii, które usprawnią zarządzanie zakładów i spółek wodociągowych.

 

IMG 5046

 

 IMG 5072

 

 

IMG 5074