WYMIANA WODOMIERZY

Szanowni Klienci,

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. informuje, że od stycznia 2020 roku jest przeprowadzana legalizacyjna wymiana wodomierzy na terenie Miasta Braniewa. Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich legalizacji.

W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 55 644 24 17 w.11 w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania protokół. Protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych i numery zamontowanych plomb.

Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą wodomierzy.

      Uprzejmie informujemy, że KASA Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie od 1 lutego 2020 roku czynna będzie od godziny 8:00 do godziny 14:00.

BRANIEWSKIE SPOTKANIE BRANŻOWE

W dniu 21.11.2019 roku odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja trzech firm: KACZMAREK, KAMSTRUP oraz JAFAR, które prezentowały swój asortyment i nowe rozwiązania w branży wodociągowo – sanitarnej. Na spotkaniu branżowym obecna była kadra zarządzająca okolicznych zakładów i spółek wodociągowych województwa warmińsko – mazurskiego.

Firma KACZMAREK zajmuje się produkcją rur wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz systemów drenażowych. Jednym z profili jest produkcja studni kanalizacyjnych, które są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. W swojej ofercie mają następujące rodzaje studzienek:

  • studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego,
  • studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
  • studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej i drenażu, w przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np. jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.

Kinety studni są produkowane z polipropylenu metodą wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metodą wytłaczania z polipropylenu oraz polichlorku winylu. Polipropylen jest materiałem o wyjątkowo wysokiej odporności na związki chemiczne, uderzenia, niskie i wysokie temperatury oraz korozję naprężeniową. Zastosowanie studni zapewnia:

  •  oszczędności wynikające z małego ciężaru poszczególnych elementów studni, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie ciężkiego sprzętu i budowanie dróg dojazdowych;
  • całkowitą szczelność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza studni i eksfiltrację ścieków do gruntu, które mogłoby zanieczyścić środowisko;
  • doskonałe właściwości hydrauliczne, małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń w kinecie;
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, ułatwia inspekcje i czyszczenie dzięki zoptymalizowanej konstrukcji studni;
  • wysoka odporność;
  • szybkość i łatwość montażu;
  • co najmniej 100 – letnią żywotność studni dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wszystkie studnie przechodzą badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Miejsce posadowienia studni decyduje o zastosowaniu odpowiedniego zwieńczenia włazu lub wpustu dostosowanego do występującego obciążenia.

Kolejna prezentująca się firma to KAMSTRUP – przedstawiła elektroniczne wodomierze ultradźwiękowe oraz system READy służący zarówno do mobilnego odczytu liczników, jak i bezpośredniego odczytu z przedsiębiorstwa. READy to rozwiązanie modułowe, obsługujące odczyt mobilny, odczyt liczników Wired M-Bus i bezpośredni odczyt sieciowy. Dzięki niezwykle prostej konfiguracji możesz zacząć od odczytu mobilnego, a w przyszłości przejść na odczyty sieciowe. Przy odczycie mobilnym liczniki są odczytywane z samochodu przejeżdżającego przez obszar dostaw wody, za pomocą urządzenia mobilnego Android (smartfon lub tablet) i odczytowego (READy Converter). Zbieranie danych jest łatwe i szybkie.

      Firma JAFAR specjalizuje się w armaturze wodociągowo – sanitarnej, prezentowała swój asortyment, taki jak: armatura sanitarna, zasuwy, przyłącza domowe, przepustnice, kurki kulowe, zawory zwrotne i hydranty.

Spotkania branżowe dają szanse firmą na wprowadzanie nowych technologii, które usprawnią zarządzanie zakładów i spółek wodociągowych.