Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Paweł Tomasz Fedorczyk
  2. Piotr Krzysztof Piątkiewicz 
  3. Andrzej Kilijanek
  4. Jarosław Czesław Bakan
  5. Krzysztof Sobieski

Zarząd

mgr Bartłomiej Adam Fita
Prezes Zarządu

Prokurenci

mgr Karol Julian Marzec

mgr inż. Jerzy Witkowski