Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Paweł Tomasz Fedorczyk
  2. Piotr Krzysztof Piątkiewicz 
  3. Andrzej Kilijanek
  4. Kinga Brzozowska
  5. Przemysław Wirgowski

Zarząd

mgr Bartłomiej Adam Fita
Prezes Zarządu

Prokurenci

mgr Karol Julian Marzec

mgr inż. Jerzy Witkowski