Dnia 26.08.2017 roku Prezes Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Pan Bartłomiej Fita wraz z Naszym partnerem – gminą Budry uczestniczył w spotkaniu poświęconemu  realizacji projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przedstawicielami administracji rosyjskiej oraz dniach miasta Czerniachowska.

W tym czasie zorganizowano spotkanie robocze, które było poświęcone pisaniu wspólnego wniosku  programu Transgranicznego Polska – Rosja.

Nowo wybrany Mer Czerniachowska wyraził chęć dalszej współpracy i uczestnictwa w programie  Transgranicznym Polska – Rosja.

         Termin konkursu będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski najprawdopodobniej w miesiącach październik – listopad 2017 roku.

         W ramach projektu Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami. Dofinansowanie projektu będzie wynosić około 90 %.

                                                                                      

 

Dnia 23.06.2017 r. na terenie parku MOS ZATOKA w Braniewie odbył się bieg sztafetowy 8 x 600 m, w którym udział wzięło siedem osób reprezentujących Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie. Konkurencja była duża na osiem zgłoszonych drużyn nasza ekipa zajęła III miejsce otrzymując z rąk Pani Burmistrz Moniki Trzcińskiej pamiątkowy puchar.

 

Dnia 25.05.2017 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezin umowę na dofinansowanie projektu: „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”.

W uroczystości udział wzięli również beneficjenci wyłonieni w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.