Szanowni Klienci,

 

    Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuje, że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania KASA będzie nieczynna. 

 

Płatności uregulować można na niżej podane konta bankowe :

Bank Spółdzielczy: 28 8313 0009 0036 9152 2000 0010

PKO BP: 92 1020 1752 0000 0602 0003 6715

Bank Ochrony Środowiska: 86 1540 1072 2107 5203 0062 0001

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

 

    Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 02.03.2020 r. wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

 

    Woda dostarczana mieszkańcom Braniewa - spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. 

BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI

            Dnia 23.01.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie    Pan Bartłomiej Fita wraz z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem i Panią Sylwią Jaskulską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisał umowę nr 00141-6523.2-SW1410055/19/20 w sprawie „Budowy kurtyny antyodorowej”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo”.          W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel „Ograniczenie skutków negatywnych związków odorowych na atmosferę poprzez doposażenie firmy w kurtynę antyodorową co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR”.

         Budowa kurtyny antyodorowej zapobiegać będzie wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły będzie nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Instalacja polega na rozmieszczeniu linii zamgławiającej z dyszami po dwóch stronach wiaty na dystansie 120 m. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych.

         W celu zapewnienia całorocznego użytkowania systemu instalacja wyposażona będzie w system ogrzewania rurociągów w sezonie zimowym. Teren realizacji inwestycji to teren kompostowni należącej do Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. przy ul. Stefczyka w Braniewie.