W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery pod hasłem: Kariera, Kompetencje, Kreatywność organizowanym w oświacie w ramach współpracy z Panią Kierownik Praktyk Zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Spółka zorganizowała w dniach 20 i 21 października 2021 r. wycieczki edukacyjne w której uczestniczyły klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie oraz ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

Był to dobry moment by pokazać młodzieży, skąd bierze się woda płynąca w naszych kranach i co się z nią robi by po użyciu przez ludzi nie szkodziła środowisku.

W środę 20 października uczniowie 8 klasy ze SP nr 5 w Braniewie rozpoczęli zwiedzanie obiektów naszej Spółki od Przepompowni Wody Pitnej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie, gdzie zapoznali się z procesami pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Woda pitna dostarczana dla mieszkańców Braniewa wydobywana jest ze złóż głębinowych położonych w miejscowości Rogity, po uzdatnieniu jest czysta i ma optymalny skład. Następnie uczniowie udali się na Oczyszczalnię Ścieków znajdującą się przy ul. Przemysłowej w Braniewie. Tam dowiedzieli się, jak funkcjonuje oczyszczalnia i jak wygląda oczyszczony ściek.

W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt, zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia, poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków przechodząc cały proces technologiczny. Następnie zwiedzili budynek przeróbki osadów ściekowych, w których są one odwadniane. Na koniec uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego dyspozytor kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni. Oczyszczony ściek trafia do płynącej nieopodal oczyszczalni rzeki Pasłęki.

W czwartek 21 października odwiedzili nas uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie w której uczestniczyło 29 uczniów. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty na Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach. Po przekazaniu ogólnych informacji dotyczących działalności naszej Spółki młodzież zapoznała się z procesem uzdatniania wody pitnej i obejrzała urządzenia zainstalowane na SUW. Następnie uczniowie zostali zapoznani z systemem dystrybucji wody pitnej odwiedzając Przepompownię Wody Pitnej zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie.

Były to bardzo ciekawe wycieczki, mamy nadzieję że dające dużo do myślenie - jak ludzie gospodarują dostępną wodą. Uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej uzdatnianie. dystrybucję, a następnie oczyszczanie i zagospodarowanie osadów.

Otwarcie Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

 

1 października 2021 roku odbyła się oficjalna uroczystość oddanie do użytkowania Modernizowanej Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie i została przecięta symboliczna wstęga.

W uroczystym otwarciu udział wzięli Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Radni Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewa, przedstawiciele braniewskich Spółek oraz pracownicy Spółki Wodociągi Miejskie.

 

 Zaproszeni goście

 

Przemówienie Burmistrza

 

Przemówienie Prezesa

 

Przemówienie Prałata

 

Uroczyste przecięcie wstęgi

 

Wstęga została przecięta

 

 

Osoby przecinające wstęgę

 

Goście oglądający wnętrze przepompowni

 

 

Goście oglądający wnętrze przepompowni

 

Goście oglądający wnętrze przepompowni

 

 

Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

W sierpniu 2021 roku została zakończona modernizacja Przepompowni Wody Pitnej (PWP) w Braniewie przy ulicy Szkolnej.

Zakres robót obejmował prace budowlane, elektryczne i sanitarne.

W ramach prac zostało wykonane:

 1. Branża budowlana:
 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
 • Ułożono płytki ceramiczne na powierzchniach posadzek i ścian;
 • Oba podziemne zbiorniki wody pitnej poddane zostały renowacji poprzez iniekcyjne, ciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć przy zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, a następnie powierzchnie zbiorników pokryto zaprawą polimerowo – cementową;
 • Wykonano utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej;
 • Wymieniono ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi.
 1. Branża elektryczna:
 • Wykonano nową szafę sterowniczą;
 • Wymieniono instalację elektryczną w budynku PWP;
 • Zainstalowano zestaw nowych pomp;
 • Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy z autostartem;
 • Uaktualniono program sterujący pompownią pracujący z nowym sterownikiem.
 1. Branża sanitarna:
 • Wymieniono orurowanie pompowni z żeliwnego na stal nierdzewną;
 • Wymieniono przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący przepływy wody do sieci wodociągowej;
 • Wymieniono orurowanie łączące zbiorniki wody z budynkiem pompowni;
 • Wymieniono armaturę odcinającą i regulacyjną na rurociągach pompowni;
 • Wyposażono pompownię w osuszacz powietrza.

Wartość projektu wynosi 1 452 164,32 zł netto (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 32/100), współfinansowane z pożyczki WFOŚiGW w Olsztynie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) w kwocie 1 306 947,88 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 88/100), wkład własny 145 216,43 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 43/100).

 

 

Brama przepompowni z tabliczką informującą o inwestycji

 

Interfejs programu do sterowania przepompownią

 

 

Interfejs programu do sterowania przepompownią

 

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni