W dniu 11.01.2022 roku odbyło się szkolenie uzupełniające na temat bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych w tym usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy działu wod-kan, którzy na co dzień uczestniczą w/w pracach.

     Celem szkolenia było przypomnienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie informacji o podstawowych wymaganiach wiedzy i umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia prac przy wykopach, w tym ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

     Szkolenie przeprowadziła firma "HOSSA" z Elbląga. Szkolenie trwało 3 godziny zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę pracowników. 

     

   W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery pod hasłem: Kariera, Kompetencje, Kreatywność  organizowanym w oświacie w ramach współpracy z Panią Kierownik Praktyk Zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Spółka zorganizowała w dniach 20 i 21 października 2021 r. wycieczki edukacyjne w której uczestniczyły klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie oraz ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

      Był to dobry moment by pokazać młodzieży, skąd bierze się woda płynąca w naszych kranach i co się z nią robi by po użyciu przez ludzi nie szkodziła środowisku.

    W środę 20 października uczniowie 8 klasy ze SP nr 5 w Braniewie rozpoczęli zwiedzanie obiektów naszej Spółki od Przepompowni Wody Pitnej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie, gdzie zapoznali się z procesami pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Woda pitna dostarczana dla mieszkańców Braniewa wydobywana jest ze złóż głębinowych położonych w miejscowości Rogity, po uzdatnieniu jest czysta i ma optymalny skład. Następnie uczniowie udali się na Oczyszczalnię Ścieków znajdującą się przy ul. Przemysłowej w Braniewie. Tam dowiedzieli się, jak funkcjonuje oczyszczalnia i jak wygląda oczyszczony ściek. 

   W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt, zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia, poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków przechodząc cały proces technologiczny. Następnie zwiedzili budynek przeróbki osadów ściekowych, w których są one odwadniane. Na koniec uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego dyspozytor kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni. Oczyszczony ściek trafia do płynącej nieopodal oczyszczalni rzeki Pasłęki.

     W czwartek 21 października odwiedzili nas uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie w której uczestniczyło 29 uczniów. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty na Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach. Po przekazaniu ogólnych informacji dotyczących działalności naszej Spółki młodzież zapoznała się z procesem uzdatniania wody pitnej i obejrzała urządzenia zainstalowane na SUW. Następnie uczniowie zostali zapoznani z systemem dystrybucji wody pitnej odwiedzając Przepompownię Wody Pitnej zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie.

    Były to bardzo ciekawe wycieczki, mamy nadzieję że dające dużo do myślenie - jak ludzie gospodarują dostępną wodą. Uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej uzdatnianie. dystrybucję, a następnie oczyszczanie i zagospodarowanie osadów.     

Otwarcie Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

1 października 2021 roku odbyła się oficjalna uroczystość oddanie do użytkowania Modernizowanej Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie i została przecięta symboliczna wstęga.

W uroczystym otwarciu udział wzięli Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Radni Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewa, przedstawiciele braniewskich Spółek oraz pracownicy Spółki Wodociągi Miejskie.