Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczeniem licznika, a w efekcie wywołać niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie.


Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:
 sprawdź szczelność okien i drzwi, zadbaj o ocieplenie pomieszczenia tak, aby mroźne powietrze nie przenikało do środka;
 owiń wodomierz suchym materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami.


W sklepach można też kupić wełnę mineralną lub matę izolacyjną. Prosimy pamiętać, aby nie zakrywać okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania licznika:

 zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.


Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience należy:
 sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
 uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę.

     Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Trzeba odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody.

W przeciwnym razie, woda w rurach może zamarznąć i je rozsadzić, co wiąże się z kosztownymi naprawami.