Misja

„Przyjaźni dla środowiska”

Wizja

 „Podniesienie postrzegania firmy, jako przyjaznej środowisku, troszczącej się o potrzeby mieszkańców miasta Braniewa i powiatu braniewskiego, poprzez bardzo wysoki poziom świadczonych usług i produktów, co w konsekwencji wzmocni pozycję firmy na rynku”.