Spółka Wodociągi Miejskie zaprasza absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej do składania podań o przyjęcie w charakterze pracownika młodocianego w celu odbycia przygotowana zawodowego o kierunku:
monter sieci i instalacji sanitarnych - 2 miejsca


Zainteresowanych prosimy o składanie podań w sekretariacie Spółki do dnia 30.06.2023r.

 

Dokumenty wymagane:
- podanie
- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

Przyjęci kandydaci będą informowani telefonicznie do dnia 14.07.2023r.