Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Paweł Tomasz Fedorczyk
  2. Kinga Katarzyna Brzozowska
  3. Krzysztof Sobieski

Zarząd

mgr Bartłomiej Adam Fita
Prezes Zarządu

Prokurenci

mgr inż. Jerzy Witkowski

mgr Karol Julian Marzec