Już po raz kolejny wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego witamy uczniów, którzy odbywać będą w naszej Spółce praktykę zawodową w ramach współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Braniewie.

Współpraca ta kontynuowana jest od 01.09.2016 r. i z roku na rok zatrudniamy coraz więcej uczniów. W roku szkolnym 2021/22 praktykę odbywać będzie 9 młodocianych pracowników w zawodach: elektryk - 3 uczniów, monter sieci i instalacji sanitarnych - 5 uczniów oraz magazynier-logistyk - 1 uczeń. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach szkolnych i równolegle praktycznie uczyć się zawodu.

Podjęcie kształcenia zawodowego w naszej Spółce przynosi korzyści i zadowolenie ze współpracy wszystkim Stronom i przyczynia się do wzmocnienia szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta Braniewa. Szkoła ma możliwość rozszerzenia oferty kształcenia i możliwość zaoferowania uczniom odbywanie praktyk w dobrze zorganizowanej firmie a nasza Spółka będzie miała możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie, gdyż w perspektywie kilku lat będzie potrzebować takich pracowników w zawodach, w jakich są odbywane praktyki. Niewątpliwie jednak najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

Dobrze przygotowani uczniowie mają szansę wejść na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.

 

Dnia 20.07.2021 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki podpisali umowę nr 40/OR/2021 na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa – ETAP II’’.

        Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Sportowej w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach umowy będzie realizowana sieć wodociągowa w technologii PE 110, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 mm i kanalizacji tłocznej PE 90, sieć kanalizacji deszczowej wraz z podejściami pod kraty uliczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Klienci,

         Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie informuje, że od dnia 14.06.2021 roku zostaje przywrócona możliwość dokonywania bezpośrednich rozliczeń w kasie. Przypominamy, że opłat można dokonywać w godzinach od 8:00 do 14:00.

         Na terenie Spółki obowiązują zasady obsługi w reżimie sanitarnym, posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowanie odstępów przy okienku kasowym.