Szanowni Klienci,

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w roku 2021 wymieniono 300 sztuk wodomierzy podlegających legalizacji.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku przeprowadzana jest dalsza sukcesywna wymiana legalizacyjna wodomierzy na terenie miasta Braniewa. W roku 2022 wymianie legalizacyjnej podlega 140 sztuk wodomierzy.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie dostępu do miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku, gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 55 644 24 17 w. 11, celem ustalenia indywidualnego terminu montażu. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania protokół. Protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo zamontowanych i numery zamontowanych plomb.

Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z wymianą wodomierzy.

W dniu 11.01.2022 roku odbyło się szkolenie uzupełniające na temat bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych w tym usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy działu wod-kan, którzy na co dzień uczestniczą w/w pracach.

Celem szkolenia było przypomnienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie informacji o podstawowych wymaganiach wiedzy i umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia prac przy wykopach, w tym ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie przeprowadziła firma "HOSSA" z Elbląga. Szkolenie trwało 3 godziny zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę pracowników.

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery pod hasłem: Kariera, Kompetencje, Kreatywność organizowanym w oświacie w ramach współpracy z Panią Kierownik Praktyk Zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Spółka zorganizowała w dniach 20 i 21 października 2021 r. wycieczki edukacyjne w której uczestniczyły klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie oraz ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

Był to dobry moment by pokazać młodzieży, skąd bierze się woda płynąca w naszych kranach i co się z nią robi by po użyciu przez ludzi nie szkodziła środowisku.

W środę 20 października uczniowie 8 klasy ze SP nr 5 w Braniewie rozpoczęli zwiedzanie obiektów naszej Spółki od Przepompowni Wody Pitnej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie, gdzie zapoznali się z procesami pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Woda pitna dostarczana dla mieszkańców Braniewa wydobywana jest ze złóż głębinowych położonych w miejscowości Rogity, po uzdatnieniu jest czysta i ma optymalny skład. Następnie uczniowie udali się na Oczyszczalnię Ścieków znajdującą się przy ul. Przemysłowej w Braniewie. Tam dowiedzieli się, jak funkcjonuje oczyszczalnia i jak wygląda oczyszczony ściek.

W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt, zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia, poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków przechodząc cały proces technologiczny. Następnie zwiedzili budynek przeróbki osadów ściekowych, w których są one odwadniane. Na koniec uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego dyspozytor kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni. Oczyszczony ściek trafia do płynącej nieopodal oczyszczalni rzeki Pasłęki.

W czwartek 21 października odwiedzili nas uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie w której uczestniczyło 29 uczniów. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty na Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach. Po przekazaniu ogólnych informacji dotyczących działalności naszej Spółki młodzież zapoznała się z procesem uzdatniania wody pitnej i obejrzała urządzenia zainstalowane na SUW. Następnie uczniowie zostali zapoznani z systemem dystrybucji wody pitnej odwiedzając Przepompownię Wody Pitnej zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie.

Były to bardzo ciekawe wycieczki, mamy nadzieję że dające dużo do myślenie - jak ludzie gospodarują dostępną wodą. Uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej uzdatnianie. dystrybucję, a następnie oczyszczanie i zagospodarowanie osadów.