DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

     15 marca 2022r. Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy umowę w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
     Zgodnie z umową pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości wnioskowanych szkoleń. Środki finansowe zostały przyznane na kształcenie ustawiczne dla 23 pracowników Spółki.
     Dzięki dofinansowaniu pracownicy będą mogli uaktualnić i poszerzyć wiedzę z zakresu księgowości , nabyć uprawnienia- eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych, elektrycznych i cieplnych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, a także uprawnienia z obsługi ruchu drogowego pracownikom z ZWiK w związku z zajęciem pasa drogowego w trakcie usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.