5 kwietnia 2022r. w siedzibie Spółki odbyło się szkolenie „Kierowanie ruchem drogowym” przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. W szkoleniu uczestniczyło 14 pracowników celem aktualizacji uprawnień z obsługi ruchu drogowego w związku z zajęciem pasa drogowego w trakcie usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Na szkoleniu pracownicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaje i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą. Reagowanie na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami oraz zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
     Szkolenie składało się z części teoretycznej połączone z ćwiczeniami praktycznymi i zakończone egzaminem w formie testu. Na podstawie uzyskanego pozytywnego wyniku testu pracownicy otrzymali uprawniania wydane przez WORD w Elblągu.