TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA BRANIEWA OD 28.09.2021 ROKU

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia 15 kwietnia 2021 roku,o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Braniewa na okres 3 lat.

pdfDecyzja RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM.pdf

Obowiązująca taryfa:

pdfTARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA BRANIEWA OD 28.09.2021 ROKU.pdf