Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

W sierpniu 2021 roku została zakończona modernizacja Przepompowni Wody Pitnej (PWP) w Braniewie przy ulicy Szkolnej.

Zakres robót obejmował prace budowlane, elektryczne i sanitarne.

W ramach prac zostało wykonane:

 1. Branża budowlana:
 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
 • Ułożono płytki ceramiczne na powierzchniach posadzek i ścian;
 • Oba podziemne zbiorniki wody pitnej poddane zostały renowacji poprzez iniekcyjne, ciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć przy zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, a następnie powierzchnie zbiorników pokryto zaprawą polimerowo – cementową;
 • Wykonano utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej;
 • Wymieniono ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi.
 1. Branża elektryczna:
 • Wykonano nową szafę sterowniczą;
 • Wymieniono instalację elektryczną w budynku PWP;
 • Zainstalowano zestaw nowych pomp;
 • Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy z autostartem;
 • Uaktualniono program sterujący pompownią pracujący z nowym sterownikiem.
 1. Branża sanitarna:
 • Wymieniono orurowanie pompowni z żeliwnego na stal nierdzewną;
 • Wymieniono przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący przepływy wody do sieci wodociągowej;
 • Wymieniono orurowanie łączące zbiorniki wody z budynkiem pompowni;
 • Wymieniono armaturę odcinającą i regulacyjną na rurociągach pompowni;
 • Wyposażono pompownię w osuszacz powietrza.

Wartość projektu wynosi 1 452 164,32 zł netto (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 32/100), współfinansowane z pożyczki WFOŚiGW w Olsztynie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) w kwocie 1 306 947,88 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 88/100), wkład własny 145 216,43 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 43/100).

 

 

Brama przepompowni z tabliczką informującą o inwestycji

 

Interfejs programu do sterowania przepompownią

 

 

Interfejs programu do sterowania przepompownią

 

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni

 

Nowe urządzenia zamontowane w przepompowni