KOMUNIKAT NR 11/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie 

o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w

Braniewie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późno zm.) oraz na podstawie wyniku badania wody pobranej dnia 16 września 2021r. (Sprawozdania z badań wody z dnia 20.09.2021r., nr L/OBW-9051.2/474/2021, nr L/OBW-9051.2/470/2021, nr L/OBW9051.2/472/2021, nr L/OBW-9051.2/471/2021, nr L/OBW-9051.2/468/2021, nr L/OBW9051.2/469/2021 stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Braniewie

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr IC (tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

pdfKOMUNIKAT.pdf