TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA BRANIEWA OD 28.09.2021 ROKU

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia 15 kwietnia 2021 roku,o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Braniewa na okres 3 lat.

pdfDecyzja RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM.pdf

Obowiązująca taryfa:

pdfTARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA BRANIEWA OD 28.09.2021 ROKU.pdf

 

 

KOMUNIKAT NR 11/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie 

o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w

Braniewie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późno zm.) oraz na podstawie wyniku badania wody pobranej dnia 16 września 2021r. (Sprawozdania z badań wody z dnia 20.09.2021r., nr L/OBW-9051.2/474/2021, nr L/OBW-9051.2/470/2021, nr L/OBW9051.2/472/2021, nr L/OBW-9051.2/471/2021, nr L/OBW-9051.2/468/2021, nr L/OBW9051.2/469/2021 stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Braniewie

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr IC (tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

pdfKOMUNIKAT.pdf

 

KOMUNIKAT NR 8/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie
o stwierdzeniu BRAKU  PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu publicznego w Braniewie, Prątniku, Stępniu, Zawierzu, Garbinie i Glince.

Woda z wodociągu publicznego w Braniewie zaopatruje miejscowości: Braniewo, Prątnik, Stępień, Zawierz, Garbina, Glinka

W dniu 16 września 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał ocenę jakości wody stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Braniewie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj. obecność Bakterii grupy coli

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda po przegotowaniu może być używana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
  3. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

 

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schła­dzania pozostawić do ostudzenia.

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.

Wszystkie informacje dostępne są pod numerem:  600 884 033

 

 pdfKomunikat_Braniewo.pdf