Lp.Tytuł projektu

Rok

realizacji

Wartość całkowita projektuWartość dofinansowania Efekty osiągnięte w wyniku ich realizacji
1KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA ODADÓW ŚCIEKOWYCH W BRANIEWIE2010          5 916 637,61 zł       2 852 500,00 zł

Zagospodarowanie 4 tysięcy ton osadów po przez wytwarzanie nawozu organicznego do stosowania w rolnictwie. Zminimalizowania  uciążliwości oddziaływania gospodarki osadowej na środowisko.

2

SAMOCHÓD WUKO „Uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich poprzez budowę sieci ich odbioru z portów i zakup specjalistycznego środka transportu do ich przewożenia oraz utylizacji”

2013             571 864,70 zł          484 555,76 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich na obszarze Zalewu Wiślanego należącego do LGR Zalew Wiślany.

3

KAMERA INSPEKCYJNA „Ochrona rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni poprzez wczesne określenie stanu technicznego rurociągów za pomocą inspekcji telewizyjnej podziemnych sieci kanalizacyjnych”

2013               96 900,00 zł           82 365,00 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez zabezpieczenie rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni przed niekontrolowanym spływem ścieków wskutek awarii sieci kanalizacyjnej na terenie LGR Zalew Wiślany.

4SZKOLENIA ZDZ2011-2013                   -           78 321,35 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

5SZKOLENIA PUP2014-2016                   -           41 995,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

6DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY2014               38 819,09 zł           34 146,34 złUtworzenie i utrzymanie stanowiska pracy. Zakup zagęszczarek, przecinarki, pompy szlamowej i młota.
7

STACJA UZDATNIANIA WODY – SUW

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”

2015

5 054 754,03 zł

(Wydatki poniesione przez Spółkę)

       4 024 572,57 zł

Poprawa jakości wody w aglomeracji Braniewo poprzez budowę SUW o wydajności godzinowej 200 m3/h  ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia żelaza i manganu oraz modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków.

8

ZSI – ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY 

„Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usługa w obszarze zarządzania mediami”

2017-2018            778 283,00 zł         388 535,00 zł

Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

9

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW   „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”

2017-2018        1   354 622,43 zł        891 958,30 zł

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych: 

1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10

- budynek biurowy

- budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny

- budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią

2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26

- budynek administracyjno – biurowy

10LGR „Zalew Wiślany” – zakup urządzenia do przecisków :KRET”2018            109 568,40 zł           39 855,00 złWyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych.
11KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY2019                   -           18 394,40 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

12KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY2020                    -           16 712,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

13DEZODORYZACJA – Budowa kurtyny antyodorowej na Kompostowni2020                  -           36 037,58 złKurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych.

                                                                                                                                         Wartość dofinansowania     8 989 948,30 zł