Historia powstania obecnej Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie

Miasto Braniewo jak podają kroniki już w Średniowieczu posiadało wodociąg i było skanalizowane ( w trakcie prac ziemnych w górnej części miasta natrafiono na fragmenty rurociągów wykonanych z drewna dębowego ). Sprzyjała temu bardzo korzystna lokalizacja miasta nad rzeką Pasłęką.