Deklaracja dostępności Wodociągów Miejskicj Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodociągów Miejskicj Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty mogą być niedostępne cyfrowo

Wyłączenia

 • Artykuły publikowane przed 23 września 2018 roku
 • Mapy - zgodnie z Art. 3. pkt 4 ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Wysocki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55-644-24-17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie
 • Adres: ul. Olsztyńska 10,
  14-500 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 243 22 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku biurowego zlokalizowanego w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej nr 10 prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy Olsztyńskiej po pokonaniu trzech stopni schodów prowadzi chodnik o nawierzchni z płytek betonowych.

Do wejścia bocznego do budynku prowadzi utwardzony betonowy plac z przylegającą do tego wejścia jednostopniową utwardzoną betonową platformą .Nad obu wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome lub słabowidzące.

Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, w tym również toaleta W pobliżu bocznego wejścia do budynku zostało wyznaczone1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i/lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących. Nie ma możliwości skorzystania nieodpłatnie z tłumacza migowego .