Braniewo, dn. 25.11.2021 r.

Nr postępowania: ZP-OŚ-02-2021
Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Wodociągów Miejskich Sp. z o. o. w Braniewie w 2022 r.”
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 23.11.2021 r.

Nr postępowania: ZP-OŚ-02-2021

Dotyczy: odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Wodociągów Miejskich Sp. z o. o. w Braniewie
w 2022 r.

Zamawiający informuje, że w toku ww. postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 22.11.2021 r., zostało złożone zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ ). W związku z tym Zamawiający podaje do wiadomości treść zapytań i udziela odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 23.11.2021 r.

Zapytanie 1:
Dzień dobry,
W nawiązaniu do postępowania pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Wodociągów Miejskich Sp. z o. o. w Braniewie w 2022 r.” Nr postępowania: ZP-OŚ-02-2021
Proszę o informację czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13/2021 Prezesa Zarządu Spółka z o. o. Wodociągi Miejskie w Braniewie z dnia 5 sierpnia 2021 r., zgodnie z którym prowadzone jest niniejsze postępowanie, ofertę składa się w formie pisemnej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZP-OŚ-02-2021. Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.11.2021 r pdf 765.45 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26 listopad 2021 18:13 Super User