ROZSZERZENIE ZAKRESU BADAŃ WODY

 

Dnia 19.04.2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie zatwierdził system jakości badań wody do spożycia w zakresie „Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C” oraz „Wykrywanie i oznaczanie enterokoków kałowych” – prowadzony w Laboratorium Wodociągów Miejskich.

Tym samym Laboratorium wykonuje badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym w pełnym zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) dla parametrów grupy A.

1.    Liczba bakterii z grupy coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

2.    Liczba Escherichia coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

3.    Liczba Enterokoków kałowych – PN-EN ISO 7899-2:2004

4.    Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C – PN-EN ISO 6222:2004

 

Zdjęcie: G. Binięda   Bakterie Grupy Coli i Escherichia Coli.                

 

 

Zdjęcie: G. Binięda    Enterokoki kałowe.