Dnia 17.09.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki podpisali umowę nr 71/OR/2020 na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa”.

         Po raz pierwszy Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Sportowej w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w formule "in hause". Zakres umowny ul. Sportowa II jest kontynuacją uzbrojenia wykonanego przy ul. Sportowa - ul. Olimpijska. Zabudowa mieszkaniowa jest realizowana w oparciu o ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/131/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa - Świętokrzyska" w Braniewie. W ramach umowy będzie realizowana sieć wodociągowa wraz z armaturą zaporową i hydrantami w technologii PE 110, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 mm i kanalizacji tłoczonej PE 90, sieć kanalizacji deszczowej wraz z podejściami pod kraty uliczne PCV DN 315-200 mm.