Dnia 25.05.2017 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezin umowę na dofinansowanie projektu: „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”.

W uroczystości udział wzięli również beneficjenci wyłonieni w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

W dniu 13.04.2017 r. odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja firm produkujących elementy i urządzenia z zakresu działalności branży wodno – kanalizacyjnej. Gościliśmy przedstawicieli firmy WODMIAR Wiśniewscy Sp.J. z Olsztyna, Fabrykę Armatury Hawle Spółka z o.o. z Koziegłowy oraz Wilo Polska Spółka z o.o. z miejscowości Lesznowola. Firmy prezentowały swoje wyroby od wodomierzy z możliwością odczytu radiowego poprzez uzbrojenia sieci przy wykonaniu przyłączy domowych do zastosowania pomp potrzebnych do zaopatrzenia miejscowości w wodę i odprowadzenia ścieków.

Na prezentacji obecni byli również goście z zaprzyjaźnionych firm branżowych tj. przedstawiciele:

 1. Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tolkmicku.
 2. Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.
 3. Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Lelkowie.
 4. Zakład Usługowo Budowlany „BOB” z Braniewa.
 5. Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim.
 6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim.
 7. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 8. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o.o. w Młotecznie.
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morągu.
 10. Wodociągi Młynarskie Spółka z o.o.
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i owocowało wymianą doświadczeń z zakresu problemów jakie spotykamy na co dzień przy eksploatacji i modernizacji sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacyjnej.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, tytuł projektu „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”. Koszt całkowity projektu: 1 062 413,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania: 699 635,00 zł.

Po wdrożeniu projektu każdy klient naszej Spółki będzie miał możliwość między innymi:

 1. Dostępu do portalu z dowolnego miejsca na świecie.
 2. Możliwość wygenerowania faktury bez konieczności wizyty osobistej w Spółce.
 3. Możliwość opłacenia faktury bez konieczności wizyty w banku.
 4. Możliwość zamówienia usług przez sieć internetową.
 5. Możliwość śledzenia komunikatów np. o awariach na sieci wod-kan, zaplanowanych pracach na sieci wod-kan.
 6. Sprawdzenia stanu należności.

Wszystkie powyższe możliwości skrócą do minimum czas reakcji naszej Spółki na zgłoszenie, wiadomość czy reklamację bez konieczności kontaktu z pracownikami Wodociągów Miejskich.

Cały system będzie wyposażony w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawi czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.