W dniu 11.01.2022 roku odbyło się szkolenie uzupełniające na temat bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych w tym usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy działu wod-kan, którzy na co dzień uczestniczą w/w pracach.

     Celem szkolenia było przypomnienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie informacji o podstawowych wymaganiach wiedzy i umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia prac przy wykopach, w tym ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

     Szkolenie przeprowadziła firma "HOSSA" z Elbląga. Szkolenie trwało 3 godziny zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę pracowników.