Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

W sierpniu 2021 roku została zakończona modernizacja Przepompowni Wody Pitnej (PWP) w Braniewie przy ulicy Szkolnej.

Zakres robót obejmował prace budowlane, elektryczne i sanitarne.

W ramach prac zostało wykonane:

1. Branża budowlana:

-  Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;

-  Ułożono płytki ceramiczne na powierzchniach posadzek i ścian;

-  Oba podziemne zbiorniki wody pitnej poddane zostały renowacji poprzez iniekcyjne, ciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć przy zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, a następnie powierzchnie zbiorników pokryto zaprawą polimerowo – cementową;

-  Wykonano utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej;

-  Wymieniono ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi.

2. Branża elektryczna:

-  Wykonano nową szafę sterowniczą;

-  Wymieniono instalację elektryczną w budynku PWP;

-  Zainstalowano zestaw nowych pomp;

-  Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy z autostartem;

-  Uaktualniono program sterujący pompownią pracujący z nowym sterownikiem.

3. Branża sanitarna:

-  Wymieniono orurowanie pompowni z żeliwnego na stal nierdzewną;

-  Wymieniono przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący przepływy wody do sieci wodociągowej;

-  Wymieniono orurowanie łączące zbiorniki wody z budynkiem pompowni;

-  Wymieniono armaturę odcinającą i regulacyjną na rurociągach pompowni;

-  Wyposażono pompownię w osuszacz powietrza.

Wartość projektu wynosi 1 452 164,32 zł netto (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 32/100), współfinansowane z pożyczki WFOŚiGW w Olsztynie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) w kwocie 1 306 947,88 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 88/100), wkład własny 145 216,43 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 43/100).