ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

         Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.

         Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padło rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Powołane zostało w czasie konferencji - Szczyt Ziemi 1992 roku w Rio de Jenerio w Brazyli, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Od lat w obchodach Dnia Wody aktywnie uczestniczy również Unia Eurpoejska.

         Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować oraz uświadomić znaczenie wody w przyrodzie oraz konieczność jej oszczędzania.

         Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Czy woda ma wpływ na dzieje świata?

Na pewno skorzystaliśmy dziś już z wody płynącej w naszych kranach, przygotowaliśmy kawę lub herbatę a może nawet ugotowaliśmy obiad. Czy potrafimy wyobrazić sobie życie bez wody? Jest tak oczywistym dobrem, że nie zwracamy uwagi na jej obecność do czasu, aż zaczyna jej nam brakować. Nie byłoby nas bowiem, gdyby nie woda. Ziemia jest planetą na której możliwe jest życie przede wszystkim ze względu na obecność wody, a sam człowiek składa się z około 80% wody i nie może przeżyć bez wody dłużej niż 3 dni.

Co wiesz o wodzie?

Woda lecąca z kranu jest dla mieszkańców globalnej Północy dobrem oczywistym.  Niestety według danych ONZ na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji.

Woda na wagę… wody

97% światowych zasobów wody to woda słona - niezdatna do picia dla ludzi i większości zwierząt. Woda słodka, dostępna do spożycia stanowi niecały 1%. Patrząc na te okrutne statystyki trudno nie zastanawiać się, co możemy zrobić, aby oszczędzać wodę, uzdatniać ją lub radzić sobie z jej transportem.

Czysta woda zdrowia doda

Problemem jest nie tylko pozyskanie wody do picia i gotowania, ale też do prania czy mycia się. Często bywa też tak, że ludzie korzystają z wody nie do końca nadającej się do użycia, ponieważ nie mają innych  możliwości. Prowadzi to do wielu chorób  i w niektórych regionach świata do epidemii, jak np. epidemie cholery, choroby brudnych rąk czy tyfusu. Pojawia się więc potrzeba tworzenia wynalazków, mogących rozwiązać problemy z wodą

Ile kosztuje woda?

Nierównomierny dostęp do wody to jeden z problemów, z jakimi musimy sobie poradzić. Związany jest, jak już widzieliśmy, po części z transportem ale też z kosztami pozyskania i używania wody.

Woda-źródło życia

Woda jest źródłem życia dla ludzi, zwierząt i roślin i niezbędnym elementem produkcji żywności, ale też innych produktów. czy zastanawialiście się kiedyś, ile wody potrzebne jest do wyprodukowania 1 kg mięsa? Tyle, co do produkcji 12 kg zbóż, czyli jakieś 2280 litrów1! Problem przemysłowej produkcji mięsa wiąże się więc nierozerwalnie z problemem niewystarczalności wody i głodu na świecie. Ale oprócz produktów żywnościowych olbrzymie ilości wody pochłania np. produkcja...kwiatów. Na szczęście energia wodna stanowi tez najważniejsze i  powszechne źródło energii odnawialnej i od 2011 roku stanowi ona 16% całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie. Wodne elektrownie przyczyniają się do walki z ubóstwem i nierównościami na świecie a do tego nie niszczą środowiska.

Nasza woda

Możliwości efektywnego wykorzystania wody, jej oszczędzania i rozwiązywania problemów związanych z jej niedostatkiem jest coraz więcej, ale liczba ludności na świecie wciąż rośnie, a wody nie przybywa.

Celem Zrównoważonego Rozwoju jest zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

 

Chcemy poinformować Państwa przy okazji Światowego Dnia Wody, że Nasza woda jest bardzo dobrej jakości, badana jest co tydzień. Wyniki z badanej wody zamieszczamy raz w miesiącu na Naszej stronie w zakładce Jakość Wody.

Źródło:

https://ekologia.ceo.org.pl/content/swiatowy-dzien-wody

https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Wody

http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-wody