DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

    Dnia 5 marca 2019 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę nr UmKszUstKFS/19/0004 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

       Zgodnie z umową pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości wnioskowanych szkoleń.

       Środki finansowe przyznane zostały na kształcenie 13 pracowników w obrębie 11 szkoleń:

  1. Podsumowanie podatkowych skutków realizacji przepisów w 2019 r.

  2. Zamknięcie roku 2019 w ujęciu rachunkowym i podatkowym w spółkach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem   nowelizacji przepisów.

  3. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  4. Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych.

  5. Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

  6. Technika pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia.

  7. Mistrzowska Obsługa Klienta - najwyższe standardy w trudnych sytuacjach.

  8. Profesjonalne studium finansów.

  9. Operator oczyszczalni ścieków.

10. Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych.

11.Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych.