Dni Otwarte ZSZ

 

 

      Dnia 02.04.2019 roku pracownicy Naszej Spółki brali udział w Dniach Otwartych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Braniewie.

 

       Zachęcaliśmy uczniów klas 8 i gimnazjalnych do zgłaszania się na praktyki zawodowe w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz elektryk i zapoznawaliśmy uczniów ze specyfiką działalności Naszej Spółki.

     Oferowaliśmy uczniom, którzy zdecydują się na podjęcie nauki zawodu w Spółce Wodociągi Miejskie instruktażowe stanowiska, opiekę instruktora praktyki nauki zawodu, pracę w systemie jednozmianowym, zatrudnienie na okres 36 miesięcy z możliwością podpisania umowy po zakończeniu Branżowej Szkoły I stopnia.