Dnia 26.08.2017 roku Prezes Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Pan Bartłomiej Fita wraz z Naszym partnerem – gminą Budry uczestniczył w spotkaniu poświęconemu  realizacji projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przedstawicielami administracji rosyjskiej oraz dniach miasta Czerniachowska.

W tym czasie zorganizowano spotkanie robocze, które było poświęcone pisaniu wspólnego wniosku  programu Transgranicznego Polska – Rosja.

Nowo wybrany Mer Czerniachowska wyraził chęć dalszej współpracy i uczestnictwa w programie  Transgranicznym Polska – Rosja.

         Termin konkursu będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski najprawdopodobniej w miesiącach październik – listopad 2017 roku.

         W ramach projektu Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami. Dofinansowanie projektu będzie wynosić około 90 %.