Chcielibyśmy poinformować Państwa o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, tytuł projektu „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”. Koszt całkowity projektu: 1 062 413,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania: 699 635,00 zł.

Po wdrożeniu projektu każdy klient naszej Spółki będzie miał możliwość między innymi:

  1. Dostępu do portalu z dowolnego miejsca na świecie.
  2. Możliwość wygenerowania faktury bez konieczności wizyty osobistej w Spółce.
  3. Możliwość opłacenia faktury bez konieczności wizyty w banku.
  4. Możliwość zamówienia usług przez sieć internetową.
  5. Możliwość śledzenia komunikatów np. o awariach na sieci wod-kan, zaplanowanych pracach na sieci wod-kan.
  6. Sprawdzenia stanu należności.

Wszystkie powyższe możliwości skrócą do minimum czas reakcji naszej Spółki na zgłoszenie, wiadomość czy reklamację bez konieczności kontaktu z pracownikami Wodociągów Miejskich.

Cały system będzie wyposażony w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawi czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.