Dnia 14.03.2017 roku w siedzibie Naszej Spółki odbyło się spotkanie poświęcone środkom finansowym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. Spotkanie otworzył i przywitał gości Prezes Spółki Pan Bartłomiej Fita. W spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Monika Trzcińska wraz z Panem Jerzym Butkiewiczem. Po stronie polskiej Naszym partnerem jest gmina Budry, więc nie zabrakło również przedstawicieli w/w gminy. Ze strony rosyjskiej obecni byli przedstawiciele administracji rosyjskiego Czerniachowska.

Trójka przyszłych beneficjentów stara się o 90 % dofinansowania przeznaczonego na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2,5 mln euro. Uczestnicy spotkania skupili się na omówieniu bieżącej sytuacji realizacji projektów wykonawczych.

Przypomnijmy, iż Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie w ramach projektu planuje budowę nowej sieci wodociągowej oraz modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej. Gmina Budry zamierza wybudować sieć wodociągową oraz zmodernizować stację uzdatniania wody w miejscowości Olszewo Węgorzewskie. Partner rosyjski dąży do budowy czterech oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w mniejszych miejscowościach położonych w pobliżu Czerniachowska.

W przypadku uzyskania dotacji mieszkańcy Braniewa otrzymają w pełni zautomatyzowaną przepompownię wody pitnej, co wiązać się będzie z niezawodną dostawą wody z ujęcia wód podziemnych w Rogitach. Po modernizacji przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej uzyska się również oszczędności zarówno w ilości dystrybuowanej wody jak i w zużyciu energii elektrycznej.