Zastanawiali się Państwo kiedyś: Przez jaki czas można bezpiecznie przechowywać wodę butelkowaną po jej otwarciu?

Osobiście przyznam się, iż u mnie w domu ja piję wodę bezpośrednio z kranu, a żona uparcie kupuje i dźwiga na czwarte piętro (czasem jestem zmuszony jej pomóc) wodę kupioną w braniewskich dyskontach. Konsumenci, w tym moja żona, nie dowiedzą się z etykiety większości wód co dzieje się z wodą butelkowaną po jej otwarciu. Tymczasem taka informacja jest istotna (choć niewymagana prawem), zwłaszcza dla wód w większych opakowaniach (1,5 l i więcej), których nie wypijemy od razu. To czego można dowiedzieć się z etykiety, to jedynie informacja, że woda jest zdatna do picia przez rok od wyprodukowania. A zatem, jeżeli trafia do sklepu, moja żona ją kupi i otworzy – załóżmy – po miesiącu od daty produkcji, to wydawałoby się, że można ją bezpiecznie pić jeszcze przez 11 miesięcy. Może znajdzie się ktoś kto zaryzykuje wypicie takiej wody po tym okresie, ja nie.

Prowadzone były różne badania i dużo pisano o zaletach i wadach wody butelkowanej. Były to badania, w których określono liczbę bakterii w wodach przechowywanych przez dwa dni po otwarciu, pokazywały, że drobnoustroje mogą się namnażać.

Woda do spożycia musi spełniać określone wymagania. Mówi o tym definicja zawarta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989), tj. aby woda była bezpieczna dla zdrowia, powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz pozbawiona wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełniać wymagania określone w aktach prawnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi badania jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz ocenia stan jakości wody wodociągowej.

Źródłem wody na cele bytowo - gospodarcze w naszym przedsiębiorstwie są wody podziemne. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Rogity posiada zespół odżelaziaczy i odmanganiaczy służących do redukcji związków tych dwóch pierwiastków. Wody głębinowe charakteryzują się brakiem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, co eliminuje konieczność stosowania w technologii uzdatniania środków dezynfekcyjnych. Dezynfekcja wody stosowana jest jedynie w przypadkach awaryjnych, w razie możliwości wtórnego zanieczyszczenia bakteryjnego wody, a także po przeprowadzonych remontach czy pracach modernizacyjnych.

Wody głębinowe w swoim składzie zawierają wysokie stężenia związków żelaza i manganu, a także cechuje je podwyższona mętność. Uzdatnianie wód podziemnych polega na utlenieniu tych związków, przez napowietrzanie, a następnie ich usunięcie w procesie filtracji. Ponadnormatywna zawartość tych substancji w wodzie może prowadzić do niepożądanych zmian jej właściwości organoleptycznych. Ze względu na barwę i mętność oraz metaliczny posmak woda może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy może być powodem problemów dla przedsiębiorstwa wodociągowego eksploatującego sieć wodociągową i sprzyjać wytrącaniu się osadów.

Kupując następną partię wody butelkowanej wraz z żoną, mówiąc do niej : „Kochanie, nie kupujmy tej wody choćby ze względu na to, iż jest ona o wiele droższa niż woda wodociągowa” – patrzę bezradnie jak ustawia trzecią zgrzewkę małych wód mineralnych do koszyka, mówi : „Ale ja muszę mieć co pić, a woda w małej butelce jest wygodna, bo pije się ją w ciągu krótkiego czasu”. Jakiego? Dwóch minut? I co później butelka „bach” do kosza. Dobrze, że nauczyliśmy się jako społeczeństwo, odkręcać korek od butelki co pozwala zmniejszyć jej objętość, a w rezultacie zredukować nieco stertę odpadów powstających w koszach do tego przeznaczonych. A co z korkiem? Trafia on do dużej, coraz większej ilości korków, które później można zanieść do szkoły wspierając przy tym różne akcje charytatywne itp.

Ile kosztuje nas woda butelkowana w porównaniu z wodą wodociągową?

Woda wodociągowa – cena za 1 m3 (1000 litrów) – 4,18 zł

Woda butelkowana – cena za 1 litr (średnia) – 1,07 zł – za 1 m3 – 1070 zł

Daje to możliwość zakupienia 256 m3 wody wodociągowej.

Jak widzicie Państwo różnica pomiędzy obiema wodami jest kolosalna. Biorąc pod uwagę jakość wody w braniewskim wodociągu ja osobiście zostaję przy piciu wody bezpośrednio z kranu.

Adres internetowy podany poniżej do filmu pokazującego jak to wygląda w rzeczywistości z produkcją i sprzedażą wody butelkowanej. Film jest w wersji angielskiej z napisami polskimi. Zapraszam do obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0&feature=player_embedded

W sieci znajdziemy również wiele artykułów i filmów na temat picia wody z kranu. Oto kilka z nich:

http://www.woda.edu.pl/artykuly/z_butelki_czy_z_kranu/

http://www.pijewodezkranu.org/

https://pasjavspraca.com/2013/04/26/woda-czyli-jak-w-genialnie-prosty-sposob-bardzo-utrudnic-sobie-zycie/