Pod koniec ubiegłego miesiąca można było zauważyć na ulicach Braniewa duży skład samochodów ciężarowych pracujących przy otwartych studzienkach. Była to firma TERKAN POLSKA Spółka z o.o. z Gdańska zajmująca się bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnej.

Wytypowaliśmy cztery punkty na sieci kanalizacji sanitarnej, które wymagały interwencji w postaci wzmocnienia ścian rurociągu na ulicach Nadbrzeżnej, Przemysłowej, Mielczarskiego i Stefczyka.

Zadanie polegało na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału elastycznego wkładu z tkaniny technicznej nasączonej żywicami utwardzanymi termicznie o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2 kN.

Przy pracach na ulicy :

– Nadbrzeżnej – poddano renowacji 66 mb kanału sanitarnego;

– Przemysłowej – poddano renowacji 31 mb kanału sanitarnego;

– Mielczarskiego – poddano renowacji 37 mb kanału sanitarnego;

– Stefczyka – poddano renowacji 16 mb kanału sanitarnego

Łącznie renowacji poddano 150 mb kanałów sanitarnych.

Prace wykonane na sieci kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu wykluczą powstawanie zatorów w miejscach podanych powyżej.