TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA BRANIEWA

OD 28.09.2021 ROKU

 

pdfDECYZJA.pdf

pdfTARYFA.pdf