Reklamacje dotyczące rachunków za dostarczenie wody i odbiór ścieków prosimy zgłaszać w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 55 644 24 17 wew.11 ,u pana Piotra Brzozowskiego tel. kom. 694 109 098