BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI

            Dnia 23.01.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie    Pan Bartłomiej Fita wraz z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem i Panią Sylwią Jaskulską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisał umowę nr 00141-6523.2-SW1410055/19/20 w sprawie „Budowy kurtyny antyodorowej”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo”.          W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel „Ograniczenie skutków negatywnych związków odorowych na atmosferę poprzez doposażenie firmy w kurtynę antyodorową co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR”.

         Budowa kurtyny antyodorowej zapobiegać będzie wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły będzie nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Instalacja polega na rozmieszczeniu linii zamgławiającej z dyszami po dwóch stronach wiaty na dystansie 120 m. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych.

         W celu zapewnienia całorocznego użytkowania systemu instalacja wyposażona będzie w system ogrzewania rurociągów w sezonie zimowym. Teren realizacji inwestycji to teren kompostowni należącej do Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. przy ul. Stefczyka w Braniewie.

 

 

 

 

WYMIANA WODOMIERZY

Szanowni Klienci,

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. informuje, że od stycznia 2020 roku jest przeprowadzana legalizacyjna wymiana wodomierzy na terenie Miasta Braniewa. Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich legalizacji.

W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 55 644 24 17 w.11 w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania protokół. Protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych i numery zamontowanych plomb.

Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą wodomierzy.

      Uprzejmie informujemy, że KASA Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie od 1 lutego 2020 roku czynna będzie od godziny 8:00 do godziny 14:00.