Dnia 17.09.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki podpisali umowę nr 71/OR/2020 na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa”.

         Po raz pierwszy Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Sportowej w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w formule "in hause". Zakres umowny ul. Sportowa II jest kontynuacją uzbrojenia wykonanego przy ul. Sportowa - ul. Olimpijska. Zabudowa mieszkaniowa jest realizowana w oparciu o ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/131/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa - Świętokrzyska" w Braniewie. W ramach umowy będzie realizowana sieć wodociągowa wraz z armaturą zaporową i hydrantami w technologii PE 110, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 mm i kanalizacji tłoczonej PE 90, sieć kanalizacji deszczowej wraz z podejściami pod kraty uliczne PCV DN 315-200 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 29.07.2020 r. na terenie MOS ZATOKA w Braniewie odbył się Braniewski Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych o Puchar Burmistrza Miasta Braniewa, w którym udział wzięła drużyna składająca się z dziewięciu pracowników reprezentujących Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie.

W Turnieju wzięły udział cztery drużyny.

Wodociągi - Zakład Karny 2:2

Wodociągi - Gmina Miasta 0:3

Wodociągi - MOS- 0:1

Wodociągi - ABK-4:1

Spółka Wodociągi Miejskie zajęła III Miejsce w Braniewskim Turnieju Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych o Puchar Burmistrza Miasta Braniewa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 8 maja 2020 r. działa na Kompostowni Pryzmowej Osadów ścieków mokra bariera antyodorowa. Kurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły jest nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Linia zamgławiająca z dyszami po dwóch stronach wiaty ma 120 m długości. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych. Preparaty występują w formie koncentratów i służą do neutralizacji odorów różnego pochodzenia.  Aktywne składniki zawarte w preparatach mają na celu oddziaływanie na molekuły brzydkiego zapachu. Receptury preparatów oparte są na naturalnych olejkach eterycznych (pinia, cytrus, pomarańcza) występujących w środowisku naturalnym oraz olejkach syntetycznych. Zarówno koncentraty jaki i roztwory preparatów, są nieszkodliwe dla ludzi,  zwierząt i środowiska. W celu zapewnienia całorocznego użytkowania systemu instalacja wyposażona jest w system ogrzewania rurociągów w sezonie zimowym.