W dniu 13.04.2017 r. odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja firm produkujących elementy i urządzenia z zakresu działalności branży wodno – kanalizacyjnej. Gościliśmy przedstawicieli firmy WODMIAR Wiśniewscy Sp.J. z Olsztyna, Fabrykę Armatury Hawle Spółka z o.o. z Koziegłowy oraz Wilo Polska Spółka z o.o. z miejscowości Lesznowola. Firmy prezentowały swoje wyroby od wodomierzy z możliwością odczytu radiowego poprzez uzbrojenia sieci przy wykonaniu przyłączy domowych do zastosowania pomp potrzebnych do zaopatrzenia miejscowości w wodę i odprowadzenia ścieków.

Na prezentacji obecni byli również goście z zaprzyjaźnionych firm branżowych tj. przedstawiciele:

 1. Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tolkmicku.
 2. Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.
 3. Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Lelkowie.
 4. Zakład Usługowo Budowlany „BOB” z Braniewa.
 5. Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim.
 6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim.
 7. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 8. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o.o. w Młotecznie.
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morągu.
 10. Wodociągi Młynarskie Spółka z o.o.
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i owocowało wymianą doświadczeń z zakresu problemów jakie spotykamy na co dzień przy eksploatacji i modernizacji sieci wodociągowej jak i sieci kanalizacyjnej.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, tytuł projektu „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”. Koszt całkowity projektu: 1 062 413,00 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania: 699 635,00 zł.

Po wdrożeniu projektu każdy klient naszej Spółki będzie miał możliwość między innymi:

 1. Dostępu do portalu z dowolnego miejsca na świecie.
 2. Możliwość wygenerowania faktury bez konieczności wizyty osobistej w Spółce.
 3. Możliwość opłacenia faktury bez konieczności wizyty w banku.
 4. Możliwość zamówienia usług przez sieć internetową.
 5. Możliwość śledzenia komunikatów np. o awariach na sieci wod-kan, zaplanowanych pracach na sieci wod-kan.
 6. Sprawdzenia stanu należności.

Wszystkie powyższe możliwości skrócą do minimum czas reakcji naszej Spółki na zgłoszenie, wiadomość czy reklamację bez konieczności kontaktu z pracownikami Wodociągów Miejskich.

Cały system będzie wyposażony w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawi czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.

Dnia 14.03.2017 roku w siedzibie Naszej Spółki odbyło się spotkanie poświęcone środkom finansowym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. Spotkanie otworzył i przywitał gości Prezes Spółki Pan Bartłomiej Fita. W spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Monika Trzcińska wraz z Panem Jerzym Butkiewiczem. Po stronie polskiej Naszym partnerem jest gmina Budry, więc nie zabrakło również przedstawicieli w/w gminy. Ze strony rosyjskiej obecni byli przedstawiciele administracji rosyjskiego Czerniachowska.

Trójka przyszłych beneficjentów stara się o 90 % dofinansowania przeznaczonego na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2,5 mln euro. Uczestnicy spotkania skupili się na omówieniu bieżącej sytuacji realizacji projektów wykonawczych.

Przypomnijmy, iż Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie w ramach projektu planuje budowę nowej sieci wodociągowej oraz modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej. Gmina Budry zamierza wybudować sieć wodociągową oraz zmodernizować stację uzdatniania wody w miejscowości Olszewo Węgorzewskie. Partner rosyjski dąży do budowy czterech oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w mniejszych miejscowościach położonych w pobliżu Czerniachowska.

W przypadku uzyskania dotacji mieszkańcy Braniewa otrzymają w pełni zautomatyzowaną przepompownię wody pitnej, co wiązać się będzie z niezawodną dostawą wody z ujęcia wód podziemnych w Rogitach. Po modernizacji przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej uzyska się również oszczędności zarówno w ilości dystrybuowanej wody jak i w zużyciu energii elektrycznej.