Informacja!

Stosownie do treści art. 13 RODO1 informujemy:

1.   Administratorem danych osobowych jest:

WODOCIĄGI MIEJSKIE Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10,
14-500 Braniewo, KRS 0000041598, REGON 170164333, NIP
5820003023, tel./fax 55 644 24 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.   Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały
zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia
umowy.

3.   Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione
na mocy przepisów prawa.

4.   Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski
o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą,
w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.

5.   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego.

6.   Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7.   Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego
zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych
przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich
otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie
można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8.   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO
do Państwa dyspozycji pozostaje:

 

inspektor ochrony danych (DP0/10D)                                      

Przemysław Wirgowski                                                              

punkt kontaktowy inspektora ochrony danych                              

tel. +48511793443
https://idpo.pl/wm br/
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) — obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU BADAŃ WODY

 

Dnia 19.04.2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie zatwierdził system jakości badań wody do spożycia w zakresie „Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C” oraz „Wykrywanie i oznaczanie enterokoków kałowych” – prowadzony w Laboratorium Wodociągów Miejskich.

Tym samym Laboratorium wykonuje badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym w pełnym zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) dla parametrów grupy A.

1.    Liczba bakterii z grupy coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

2.    Liczba Escherichia coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

3.    Liczba Enterokoków kałowych – PN-EN ISO 7899-2:2004

4.    Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C – PN-EN ISO 6222:2004

 

Zdjęcie: G. Binięda   Bakterie Grupy Coli i Escherichia Coli.                

 

 

Zdjęcie: G. Binięda    Enterokoki kałowe.

 

 

 

SZANSA NA ZDOBYCIE ZAWODU

 

DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

Nasza Spółka zainteresowana jest przyjęciem młodocianych pracowników gotowych podjąć pracę i naukę w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz elektryk.

Od kandydatów oczekujemy rzetelnego podejścia do powierzonych obowiązków, dokładności oraz umiejętności pracy w zespole, sumienności i uzyskania dobrych ocen z teoretycznego kursu dokształcającego z przedmiotów zawodowych.

Dla młodocianych pracowników oferujemy instruktaże stanowiskowe, opiekę instruktora praktyki nauki zawodu, pracę w systemie jednozmianowym, zatrudnienie na okres 36 miesięcy, możliwość podpisania umowy po zakończeniu Branżowej Szkoły I stopnia jeżeli kandydat będzie posiadał odpowiednie umiejętności , zapewniamy dofinansowanie teoretycznych kursów dokształcania zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

 

                                  OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Elektryk
 • Wymiana uszkodzonej armatury wod-kan zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • Inspekcja przykanalików, kanałów sanitarnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, skrzynek, zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • Usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan,
 • Przywracanie nawierzchni po wykonaniu prac na sieci wodociągowej,
 • Prowadzenie prac podczas budowy nowych sieci i urządzeń wod-kan,
 • Montaż i wymiana wodomierzy,
 • Udział w odbiorach nowych sieci, rozruch nowych urządzeń i obiektów.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • Wykonanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,     
 • Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • Dobór, montowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział w wymianie pomp głębinowych,
 • Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń.

 

 

Jeżeli będzie duża liczba osób zainteresowanych oferta pracy, Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji wewnętrznej na podstawie Regulaminu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Miejsce spotkań :

         Wodociągi Miejskie Sp. Z o.o.

                   ul. Olsztyńska 10

                   14-500 Braniewo

Kontakt telefoniczny z Panią Moniką Drożdż

Sekretariat tel. 55 644 24 17 wewnętrzny 10