BRANIEWSKIE SPOTKANIE BRANŻOWE

W dniu 21.11.2019 roku odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja trzech firm: KACZMAREK, KAMSTRUP oraz JAFAR, które prezentowały swój asortyment i nowe rozwiązania w branży wodociągowo – sanitarnej. Na spotkaniu branżowym obecna była kadra zarządzająca okolicznych zakładów i spółek wodociągowych województwa warmińsko – mazurskiego.

Firma KACZMAREK zajmuje się produkcją rur wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz systemów drenażowych. Jednym z profili jest produkcja studni kanalizacyjnych, które są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. W swojej ofercie mają następujące rodzaje studzienek:

  • studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego,
  • studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
  • studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej i drenażu, w przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np. jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.

Kinety studni są produkowane z polipropylenu metodą wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metodą wytłaczania z polipropylenu oraz polichlorku winylu. Polipropylen jest materiałem o wyjątkowo wysokiej odporności na związki chemiczne, uderzenia, niskie i wysokie temperatury oraz korozję naprężeniową. Zastosowanie studni zapewnia:

  •  oszczędności wynikające z małego ciężaru poszczególnych elementów studni, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie ciężkiego sprzętu i budowanie dróg dojazdowych;
  • całkowitą szczelność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza studni i eksfiltrację ścieków do gruntu, które mogłoby zanieczyścić środowisko;
  • doskonałe właściwości hydrauliczne, małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń w kinecie;
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, ułatwia inspekcje i czyszczenie dzięki zoptymalizowanej konstrukcji studni;
  • wysoka odporność;
  • szybkość i łatwość montażu;
  • co najmniej 100 – letnią żywotność studni dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Wszystkie studnie przechodzą badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Miejsce posadowienia studni decyduje o zastosowaniu odpowiedniego zwieńczenia włazu lub wpustu dostosowanego do występującego obciążenia.

Kolejna prezentująca się firma to KAMSTRUP – przedstawiła elektroniczne wodomierze ultradźwiękowe oraz system READy służący zarówno do mobilnego odczytu liczników, jak i bezpośredniego odczytu z przedsiębiorstwa. READy to rozwiązanie modułowe, obsługujące odczyt mobilny, odczyt liczników Wired M-Bus i bezpośredni odczyt sieciowy. Dzięki niezwykle prostej konfiguracji możesz zacząć od odczytu mobilnego, a w przyszłości przejść na odczyty sieciowe. Przy odczycie mobilnym liczniki są odczytywane z samochodu przejeżdżającego przez obszar dostaw wody, za pomocą urządzenia mobilnego Android (smartfon lub tablet) i odczytowego (READy Converter). Zbieranie danych jest łatwe i szybkie.

      Firma JAFAR specjalizuje się w armaturze wodociągowo – sanitarnej, prezentowała swój asortyment, taki jak: armatura sanitarna, zasuwy, przyłącza domowe, przepustnice, kurki kulowe, zawory zwrotne i hydranty.

Spotkania branżowe dają szanse firmą na wprowadzanie nowych technologii, które usprawnią zarządzanie zakładów i spółek wodociągowych.

 

 

 

 

 

 

 

WODOMIERZE Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ

W ostatnich latach postęp technologiczny rozwinął się szczególnie dla spółek oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Klasyczne liczniki zużycia wody bazowały wyłącznie na mechanizmach bez użycia elektroniki. W domach często w lokalizacjach trudno dostępnych montowane były do tej pory klasyczne wodomierze z odczytem z tarczy wskazującym bieżący stan. Odczyt licznika mógł nastąpić bezpośrednio przez lokatora, który co miesiąc musiał podać stan licznika bądź przez inkasenta, który co miesiąc przychodził do lokatora, odczytywał licznik i wystawiał fakturę. Podczas odczytu, inkasent musiał dostać się do mieszkania w miejsce montażu wodomierza, oraz przede wszystkim zastać kogoś w domu.

W ciągu ostatnich 2 lat Spółka Wodociągi Miejskie zdecydowała się na zakup nowoczesnego rozwiązania – wodomierzy z modułem radiowym.

Zestawy wodomierzy radiowych składają się z wodomierza o klasycznej budowie licznika z tarczą oraz modułu radiowego. Moduł nie jest integralny i może być wymieniony przez pracownika w przypadku uszkodzenia lub założony na nowy licznik w przypadku wymiany. Jest to na tyle dobre rozwiązanie, że ogranicza ono koszt zakupu całego zestawu do minimum. Przy maksymalnym czasie eksploatacji wodomierza czyli 5 lat, żywotność nakładki radiowej to ok. 10 lat.

Moduł radiowy i wodomierz działają równolegle, jest zatem możliwość zweryfikowania odczytu radiowego względem fizycznej wartości na tarczy. Co więcej zestaw posiada szereg czujników informujących o ingerencji w urządzenie np. przykładanie magnesów czy demontaż.

Na terenie miasta Braniewa Spółka Wodociągi Miejskie jest w trakcie wdrażania radiowego systemu odczytów wodomierzy. Proces ten z uwagi na ilość obsługujących odbiorców został rozłożony w czasie i realizowany będzie w ciągu kilku lat. Sukcesywnie wodomierze będą wyposażone w nakładki służące do radiowego odczytu. Wdrażany system pozwala na zdalny odczyt wodomierzy poprzez terminal z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania. Odczyt odbywa się pierwszego dnia każdego miesiąca wysyłając dane z wodomierza na ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Odbiór danych z wodomierzy trwa ok. 3 godziny.

Aktualnie Wodociągi Miejskie zainstalowały 1394 nakładki radiowe na wodomierze. Na dzień 29.10.2019 roku nakładki radiowe nałożone są na 90 ulicach miasta Braniewa.

W najbliższym czasie planujemy uzupełnić moduły radiowe na wodomierzach w lokalach przy ul. Kościuszki, Gdańskiej i Fromborskiej.

Po wykonaniu tych prac Spółka będzie posiadała 70 % wodomierzy zaopatrzonych w moduł radiowy.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Braniewa za tak przychylne i pozytywne nastawienie do pracowników Spółki, wykonujących montaż nakładek radiowych. Jednocześnie informujemy, iż moduł radiowy wymaga okresowego serwisu, co wiąże się z wizytą pracownika Spółki.

 

 

WODOMIERZ

 

NAKŁADKA RADIOWA

 

 WODOMIERZ Z ZAMONTOWANĄ NAKŁADKĄ RADIOWĄ

 

 

 

 

 

Źródło:

https://zgm.piekary.pl/dzialalnosc/wodomierze-radiowe-i-przedplatowe

http://bmeters.pl/pl/wodomierz_odczytem_radiowym_korzysc_dla_zarzadcy_i_lokatora/343/

 

Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. w Braniewie; ul. Olsztyńska 10

zaprasza chętnych do składania pisemnych ofert na zakup:

v    Samochodu specjalistycznego m-ki STAR 1142 (beczkowóz),

Rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 6 750,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/43-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-specjalistycznego-star-1142

v    Samochodu dostawczego m-ki VOLKSWAGEN Caddy Diesel SDI 1,9,

Rok produkcji 2004. Cena wywoławcza 5 600 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/42-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-dostawczego-volkswagen-caddy

v    Podnośnika czterokolumnowego śrubowego 3,5 T - SDO – 3,5 S,

Rok budowy 1996. Cena wywoławcza 2 500,00 zł brutto.

http://www.wmbr.pl/aktualnosci/przetargi/44-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-podnosnika-czterokolumnowego-srubowego

Szczegółowe informacje na temat przetargu i opisu w/w sprzętu znajdują się na stronie internetowej: www.wmbr.pl (zakładka ,,przetargi”)