BRANIEWSKIE SPOTKANIE BRANŻOWE

W dniu 07.12.2018 roku odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja trzech firm: KARTGIS, AQUA – TECH oraz AKWA, która zajmuje się produkcję armatury wodociągowej. Na spotkaniu branżowym obecna była kadra zarządzająca okolicznych zakładów i spółek wodociągowych.

Firma KARTGIS zajmuje się produkcją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych do Planowania Zasobów Przedsiębiorstw (ERP), a także Systemów Informacji Geograficznej (GIS). System ten umożliwia tworzenie modeli matematycznych sieci wodociągowych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Model umożliwia prezentację obecnego stanu sieci, jak również symulację stanów przy określonych warunkach poprzez konstrukcję różnych wariantów sieci. Pozwala to na ocenę zachowania sieci, np. ciśnienia wody w przypadkach nadmiernego obciążenia, np. pożaru. Model matematyczny pozwala na wykrycie : zatkanych przewodów, strat wody oraz odcinków o zbyt małym ciśnieniu. System GIS przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Przedsiębiorstwa. Model eKartAnalyst to narzędzie do efektywnej paszportyzacji danych wraz z niezliczonymi integracjami i analizami międzysystemowymi znacząco optymalizującymi procesy wewnątrzfirmowe. W aplikacji możliwe jest zastosowanie GPS oraz podgląd terenu na podkładach rastrowych co pozwala na łatwą orientację w terenie, szybsze odszukanie poszczególnych miejsc i obiektów.

Kolejna, prezentującą się firma to AQUA – TECH przedstawiła nowe technologie oraz nowe rozwiązania techniczne strefowego podziału miasta i racjonalizacji zużycia wody. Strefowy system monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej, pozwala na:

  • prawidłową ocenę strat wody spowodowanych wyciekami – na podstawie analizy minimalnych, nocnych przepływów ( dla całego systemu i poszczególnych stref pomiarowych),
  • możliwość racjonalnego zarządzania grupami diagnostycznymi w celu szybkiej lokalizacji i likwidacji wycieków na podstawie strefowej analizy strat i minimalnych, nocnych przepływów,
  • możliwość oceny rzeczywistego, chwilowego zużycia wody,
  • natychmiastowe alarmowanie o przekroczeniach dla poszczególnych punktów pomiarowych,
  • dostarczanie danych do prawidłowej kalibracji modelu hydraulicznego sieci,
  • wskazanie punktów i stref w których parametry pracy sieci wymagają regulacji, inwestycji w nowe połączenia.

Spotkania branżowe dają szanse firmą na wprowadzanie nowych technologii, które usprawnią zarządzanie zakładów i spółek wodociągowych.

 

IMG 5046

 

 IMG 5072

 

 

IMG 5074

LGR "ZALEW WIŚLANY" - URZĄDZENIE PRZECISKOWE

WYKONANIE PIERWSZEGO PRZECISKU BEZWYKOPOWEGO

 

     Dnia 31 października 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników zakładu wod. - kan. na nowo zakupionym sprzęcie, to jest: sprężarka wraz z przeciskiem do bezwykopowego układania rur ( KRET ).

     Zostało wykonane przyłącze wodociągowe do budynku położonego w ulicy Kolejowej, przecisk został wykonany maszyną o średnicy 65 mm i ułożony przewód wodociągowy o średnicy 32 mm.

     Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest wykonywanie podobnych zleceń czy robót bez naruszenie konstrukcji jezdni i chodników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czad - cichy zabójca !

Szanowni Mieszkańcy !

Jak co roku, w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, zwracam się do Państwa z prośbą o bezpieczne i rozważne korzystanie z posiadanych urządzeń grzewczych.

Nie wszyscy wiedzą, że bardzo często wystąpienie czadu nie ma związku z pożarem, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

W związku z tym, zachęcam do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi rozpoznawania zagrożenia oraz reagowania w przypadku, gdy mamy podstawy do podejrzenia o zatrucie tlenkiem węgla lub innym gazem.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

Monika Trzcińska

                                                                                                                                                             

 

 

 

W załączeniu ulotka

pdfczad-cichy-zabojca.pdf