DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

    Dnia 5 marca 2019 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę nr UmKszUstKFS/19/0004 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

       Zgodnie z umową pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości wnioskowanych szkoleń.

       Środki finansowe przyznane zostały na kształcenie 13 pracowników w obrębie 11 szkoleń:

  1. Podsumowanie podatkowych skutków realizacji przepisów w 2019 r.

  2. Zamknięcie roku 2019 w ujęciu rachunkowym i podatkowym w spółkach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem   nowelizacji przepisów.

  3. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  4. Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych.

  5. Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

  6. Technika pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia.

  7. Mistrzowska Obsługa Klienta - najwyższe standardy w trudnych sytuacjach.

  8. Profesjonalne studium finansów.

  9. Operator oczyszczalni ścieków.

10. Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych.

11.Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych.

     

     Dnia 13.02.2019 roku w siedzibie Naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 w sali konferencyjnej odbyło się szkolenie pracowników Spółki.

     Szkolenie przeprowadził Pan mgr inż. Przemysław Sztuczka przedstawiciel firmy DIEHL METERING.

     Celem przeprowadzonego szkolenia jest usprawnienie działania wdrożonego systemu zdalnych radiowych odczytów systemu IZAR oraz integracja z systemem bilingowym UNISOFT.

     Pracownicy Spółki uczestniczą w różnego typu szkoleniach, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie - zwiększenie jakości usług świadczonych przez WODOCIĄGI MIEJSKIE.