BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI 

         Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Budowa kurtyny antyodorowej w wiacie kompostowni”, która mieści się w Braniewie przy ul. Stefczyka w ramach naboru V/2.3/2019 ogłoszonego przez Lokalna Grupę Rybacką „Zalew Wiślany” w dniu 21.06.2019 roku na wnioski dotyczące 2.3.2 Nowoczesna Ochrona Środowiska.

         W dniu 31.07.2019 Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziła procedurę wyboru operacji i ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 45 000 zł uchwałą nr V/129/19 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grypy Rybackiej „Zalew Wiślany”.

         Liczba punktów przyznanych operacji wynosiła 47,75 pkt. W wyniku dokonanej oceny wybrana do dofinansowania operacja umieszczona została na miejscu 3.

         Po zakończeniu oceny przez Radę LGR, wniosek wraz z całą dokumentacją został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Biuro Wdrażania PO| Ryby, gdzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy podlegać będzie dalszemu procedowaniu.

     Dnia 4 czerwca 2019 roku pracownicy Naszej Spółki uczestniczyli w konkursie ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.

 

 

 

 

 

TARGI WOD - KAN 2019

 

     Dnia 22.05.2019 roku pracownicy Naszej Spółki brali udział w XXVII edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD - KAN 2019 w Bydgoszczy, których organizatorem jest Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

     Targi od lat są najważniejszym na krajowym rynku oraz jedynym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających - specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Targi WOD - KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dzięki wieloletniej tradycji są one profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo - kanalizacyjnej i ochrony  środowiska. Imprezie towarzyszą konferencje, prezentacje i pokazy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania.

Wystawcy podczas Targów prezentują swoje produkty i rozwiązania w następujących grupach:

 • Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody.
 • Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków.
 • Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz.
 • Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan.
 • Pompy, mieszadła, armatura.
 • Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych.
 • Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan.
 • Pojazdy specjalistyczne.
 • Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.
 • Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną.
 • Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.
 • Pozostała działalność związana z branżą.

     Pracownicy Spółki uczestniczą co roku w Targach Wod - Kan, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo - kanalizacyjnej, żeby podnieść jakość usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie.