Dnia 31.08.2016 r. zakończono prace przy budowie nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity wg „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr10 na terenie ujęcia wód podziemnych w Rogitach k/Braniewa”. Obecnie prowadzone są pozostałe prace tj. uzbrojenie studni i zabezpieczenie otworu studziennego obudową studzienną. Badania fizyko – chemiczne wody z nowego otworu studziennego potwierdziły bardzo dobrą jakość ujmowanej wody. Wydajność studni przy pompowaniu próbnym wyniosła około 120 m3/h. Pełne włączenie studni nr 10 do eksploatacji planowane jest do końca 2016 roku.

            Bez zakłóceń pracuje również Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach o czym świadczą wyniki badań wody dostępne do wglądu z zakładce JAKOŚĆ WODY na naszej stronie internetowej. Brak jest również zgłoszeń reklamacyjnych ze strony naszych Odbiorców co do jakości wody w wodociągu miejskim, świadczy to o wysokim standardzie usług świadczonych przez naszą Spółkę.