BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI

            Dnia 23.01.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie    Pan Bartłomiej Fita wraz z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” oraz Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem i Panią Sylwią Jaskulską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisał umowę nr 00141-6523.2-SW1410055/19/20 w sprawie „Budowy kurtyny antyodorowej”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo”.          W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel „Ograniczenie skutków negatywnych związków odorowych na atmosferę poprzez doposażenie firmy w kurtynę antyodorową co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR”.

         Budowa kurtyny antyodorowej zapobiegać będzie wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły będzie nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Instalacja polega na rozmieszczeniu linii zamgławiającej z dyszami po dwóch stronach wiaty na dystansie 120 m. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych.

         W celu zapewnienia całorocznego użytkowania systemu instalacja wyposażona będzie w system ogrzewania rurociągów w sezonie zimowym. Teren realizacji inwestycji to teren kompostowni należącej do Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. przy ul. Stefczyka w Braniewie.