TARGI WOD - KAN 2019

 

     Dnia 22.05.2019 roku pracownicy Naszej Spółki brali udział w XXVII edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD - KAN 2019 w Bydgoszczy, których organizatorem jest Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".

     Targi od lat są najważniejszym na krajowym rynku oraz jedynym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających - specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Targi WOD - KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dzięki wieloletniej tradycji są one profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo - kanalizacyjnej i ochrony  środowiska. Imprezie towarzyszą konferencje, prezentacje i pokazy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania.

Wystawcy podczas Targów prezentują swoje produkty i rozwiązania w następujących grupach:

 • Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody.
 • Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków.
 • Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz.
 • Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan.
 • Pompy, mieszadła, armatura.
 • Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych.
 • Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan.
 • Pojazdy specjalistyczne.
 • Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.
 • Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną.
 • Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.
 • Pozostała działalność związana z branżą.

     Pracownicy Spółki uczestniczą co roku w Targach Wod - Kan, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo - kanalizacyjnej, żeby podnieść jakość usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie.