Dnia 13.02.2019 roku w siedzibie Naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 w sali konferencyjnej odbyło się szkolenie pracowników Spółki.

     Szkolenie przeprowadził Pan mgr inż. Przemysław Sztuczka przedstawiciel firmy DIEHL METERING.

     Celem przeprowadzonego szkolenia jest usprawnienie działania wdrożonego systemu zdalnych radiowych odczytów systemu IZAR oraz integracja z systemem bilingowym UNISOFT.

     Pracownicy Spółki uczestniczą w różnego typu szkoleniach, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie - zwiększenie jakości usług świadczonych przez WODOCIĄGI MIEJSKIE.